Mecklenburg County Mugshots November 21st

Check out the Mecklenburg County Mugshots from Saturday, November 21st.